En bil kommer lastad..

Det är söndag efter midsommar. En gråmulen dag. Zack knackar på och undrar om jag kan bistå som tolk. Jag går ner till bottenvåningen och går runt huset där en gul långtradare från DHL är parkerad. Chauffören sitter där uppe på förarsätet med ett grovt och fårat ansikte. Han röker en cigarett.  Zack ber mig att säga till på polska att sändningen inte är tänkt att komma förrän klockan nio på morgonen i morgon, då byggbolaget ska ta emot leveransen och transportera det till förvaringsplatsen som är ordnad på fotbollsplanen. Dit upp har en grusväg anlagts. Chauffören är inställd på att leveransen ska levereras på morgondagen. Han frågar om han han ha långtradaren stående där den är parkerad över natten, om det stör någon. Vi diskuterar huruvida han kan stå på brandvägen eller om det är bättre att köra upp på grusvägen. Chauffören bestämmer sig att stå kvar där han är, för att det inte kommer att finnas avlastningsplats på den smala grusvägen.

I morgon kommer containern att öppnas. Vad finns i den gula långtradaren från Polen?

Kasia Michnik

One Response to “En bil kommer lastad..

  • Dan-Eric
    8 years ago

    2200 solcellsmoduler fanns i den 😉

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *