Under lindarna

ligger massor med utrustning.

Det ska byggas ställningar först på två sidor av huset.

Det är två man som bygger.

Foto Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *