ETT J*VLA BORRANDE

På tre sidor av huset är läkten nu fastsatt utanpå isoleringen in i betongen.

Med såna här…..

Det dras ledningar. Ett spår fräses ur läkten där ledningen ska gå.

Det dras ledningar. Ett spår fräses ur läkten där ledningen ska gå.

Hemliga tecken....?

Hemliga tecken….?

På läkten gummilist.

På läkten gummilist.

På gummilisten fästs solcellsskivorna.

Freddy inspekterar.

Freddy inspekterar.

Foto: Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *