Höst i paradiset

Kylan har kommit ute och inne. Arbetet med renoveringen till passivhusstandard fortsätter tappert. Tidsplanen är uppdaterad och efter besiktningen vecka 48 återstår endast att montera ner ställningarna, markarbetet och avetableringen. Enligt den nya tidsplanen ska då alltså allt vara klart vecka 51. Nyårsafton i en splitternytt miljonprogrampassivhus, alltså! Det blir till att fira.

Vad som hänt sedan sist är att det har isolerats med rockwool vid caféingången.

Foto: Freddy Johansson

Foto: Freddy Johansson

På fasaden återstår två sidor av plåtarbetet. Solpanelerna monteras upp och blir fler och fler. Ett mellanrum mellan solcellerna uppstod i kanten där hussidorna möts. I glipan skymtade rockwoolen fram, men nu har glipan ersatts av en snygg fogs svarta list.

Foto: Freddy Johansson

På taket händer det saker: två köksfläktar som ej kommer att användas har tagits bort. De kommer att ersättas av kolfilterfläktar. Det har tätats med brädor och takpapp. Taknocken är ombyggd för att solpanelerna ska kunna placeras på bästa sätt och en träsarg har byggts som en kant mot takkanten.

Foto: Freddy Johansson

Utblåsen från badrummet (de fem avloppsrör som Freddy kallar skitluktsrören) har tagits bort och flyttats till en klunga som ska gå i mitten av taket för att ge bättre plats åt solpanelerna. Så nu finns nytt hål och nya rör har dragits. Och snart ska en elektriker koppla ihop dem så det fungerar igen.
Det återstår också att isolera väggen vid rökluckan, dörrar ska bytas i hissrummet och isoleras och en gubbe (för det är väl en gubbe?) från en el och rörfirma kommer den 7.e november för att fixa el och vattenmätaren.

Kasia Michnik

One Response to “Höst i paradiset

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *