Uppe på taket

Det pågår arbete men vi vet inte när det blir klart

Det är inte klart hur infästningen mot kanten ska göras

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *