Freddy klipper gräs

Planerandet av återställandet av trädgården pågår. Det är klart att entrétaket kommer att bli lite längre och få ett sedumtak.

Det är inte bestämt än vad det blir för markbeläggning.

Under tiden växer det och Freddy tar tag i det hela…

Foto: Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *