ARBETSGEMENSKAP OCH DEMOKRATI

Huset ägs av den kooperativa hyresrättsföreningen Stacken, det vill säga av oss som bor i huset! Eftersom vi själva äger vårt hus innebär det också att det är vi som förvaltar, sköter om huset. Detta innebär mycket frihet i hur vi vill utforma arbetet i huset, men också mycket ansvar. Vi gör allt från att klippa gräset och städa, till att sköta ekonomin, renoveringar och så vidare. Att allt det här ska fungera bygger på arbetsgemenskap, samt att vi alla hjälps åt att fatta bra gemensamma beslut.

 

Det betyder att alla har 5 uppdrag 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

 

Går på möten

Medlemsmötet är Stackens högsta beslutande organ där alla medlemmar har rösträtt. Det är på dessa möten vi beslutar vad som ska hända med huset och hur arbetet ska fungera.

Deltar på arbetsdagar

Ca fem gånger om året har vi obligatoriska arbetsdagar. Det är dagar då vi tillsammans fixar och donar i huset med sådant som behöver bli gjort. Eller så använder vi en del av dagen till att lära oss saker av varandra. Arbetsdagarna är ett bra tillfälle att lära känna de andra boende i huset

I genomsnitt arbetar minst två timmar för huset varje vecka

 Det kontinuerliga arbetet i Stacken sker genom arbetsgrupperna. Vissa av grupperna är förtroendevalda, det innebär att medlemmarna i dessa grupper väljs in på medlemsmöte.

Betalar hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Det vill säga i förskott senast sista
vardagen före början av varje kalendermånad.

Rapporterar sitt Stackenarbete

Du behöver skicka din arbetsrapport 7: e månaden efter den månad du rapporterar, vilket visar hur du spenderade din veckoarbetstid i Stacken