Historia

1969 byggdes bostadshusen på Teleskopgatan, men bostadsmarknaden var av ett annat slag än den är idag; i mitten av 70 – talet stod många lägenheter tomma. Utrymme fanns för ett experiment, som nu har stått kvar i över 30 år. Ägarna till huset, Göteborgshem, och då speciellt dess dåvarande vd Göran Ohlin, föreslog att huset skulle göras om till ett kollektivhus, med gemensamma lokaler som dagis, matsal, verkstad mm. Ett samarbete upprättades med Chalmers, som planerade husets förändring, medan Göteborgshem stod för det ekonomiska och ombyggnaden i sig. Hyresgäster kontaktades allteftersom och organisationen för kollektivhuset planlades.

1980 flyttade de första hyresgästerna in.

Runt år 2000 vill dock företaget som äger Stacken sälja det, och de boende bildar då en kopperativ hyresrättsförening som köper huset. Innan har bostadsföretaget stått för vissa tjänster, men nu får de boende ta hand om huset på egen hand.Föreningen som bildades har som ändamål att driva kollektivt boende med verksamheten grundad i arbetsgemenskap och med ett solidariskt ansvar för var och en.

Det finns också två böcker skrivna om stacken där Stackens historia är beskriven mer ingående: Kollektivhuset Stacken av Claes Caldenby och Åsa Walldén samt Kollektivhuset Stacken: dagbok från husets tillkomst och första verksamhetsår av Lars Ågren.