Organisation

Medlemsmöten
En gång i månaden äger ett medlemsmöte rum, vilket är husets högsta beslutande organ. Alla medlemmar kan ta upp en fråga på ett medlemsmöte, där beslut fattas genom majoritetsomröstning.

Arbetsdagar
Fem gånger om året är det obligatoriska arbetsdagar, där huset storstädas, rustas upp, och på annat sätt jobbas på. Huset brukar vara ganska aktivt dessa dagar, med barnpassning, mat och fika.

Arbetsgrupper
Som kollektivhus sköts stacken av de boende. Dessa arbetar minst två timmar i veckan i någon av husets arbetsgrupper.

Mötesgruppen
Organiserar medlemsmötena så att de blir trivsamma och effektiva, och håller även i en del diskussionsmöten.

Städgruppen
Städar och håller rent i huset.

Trädgårdsgruppen
Tar hand om stackens trädgårdsområde, samt sköter kompost och soprum.

Styrelsen
Är ansvarig för att fattade beslut genomföres, sköter det ekonomiska. Har också en ekonomigrupp under sig, som ej är förtroendevald.
Är förtroendevald.

Kontaktgruppen
Har hand om uthyrningen av lägenheter, visar dessa och väljer in nya medlemmar.
Är förtroendevald.

Samordningsgruppen
Husets ‘arbetsförmedling’, ser till att alla är engagerade. Samordnar arbetsdagarna.
Är förtroendevald.

Cafégruppen
Ordnar café ca 2 ggr i månaden och fika till medlemsmöten.

Informationsgruppen
Sammanstället Stackenbladet, husets medlemstidning.

Barngruppen
Har aktiviteter för barnen i huset och tänker runt hur barnen kan stimuleras av huset.

Besiktningsgruppen
Sköter, och tänker, om husets underhåll, som tvättstuga och belysning reparationer. Har kontakt med hantverkare och företag.