Huset

Lägenheter

Stacken har 35 lägenheter, från 2:or till 7:or, merparten av lägenheterna har dock 3 eller 4 rum. Planlösningen kan skilja ganska mycket ifrån lägenhet till lägenhet, då olika hyresgäster kan ha byggt om eller förändrat efter tycke, familjestorlek och smak. Färger skiljer sig givetvis också ifrån fall till fall och rum till rum.

lägenhet

Gemensamma Lokaler

De flesta av husets gemensamma lokaler är belägna på våning fem, där det finns matsal, kök och lekhall, som används vid arbetsdagar, medlemsmöten, sociala aktiviteter och kan även bokas av husets medlemmar för privata evenemang.

På bottenvåningen ligger en lokal som går att använda som café där en freeshop håller till. Det finns även en verkstad och en bastu.  Även dessa är gemensamma, och fria för medlemmar att använda.

 1b6f51_43d8301497414348890e8153d7769126