Stacken dagen före doppardagen

Nu är det juletider. Arbetet med passivhusprojektet har satts på standby-läge under den här jul och nyårstiden. Efter julhelgerna kommer Bravida återuppta arbetet med att installera fläktar i lägenheterna. Vi kan i alla fall glädjas över att provtryckningen gick bra. Det innebär att renoveringen till passivhusstandard är godkänd och nu kommer Stacken vara ett certifierat Read More…