Passivhusprojektet

  • Passivhusprojektet är en del av ett pågående åtagande från Stacken att bli ett mer energieffektivt, självförsörjande hus.
    Projektet inleddes 2014 och har inkluderat följande steg:
  1. Energiberäkningar (2014)
  2. Ritningar
  3. Återbetalningstid på under 30 år UTAN HYRESHÖJNINGAR (juni 2015)
  4. Budget och start: 39 för, 6 emot, 1 nedlagd (mars 2016)

Lönsam strategi: 

– Isolera och byta fönster

– Solceller som väggyta

 

Nedan kan du se de uppgifter som samlas in efter att ha genomfört passivhusprojektet för elproduktion, elförbrukning och värmeförbrukning under 2018, 2019 och 2020.

Här kan du kolla på en presentation på engelska som handlar om steg for steg renovering av ett “miljonprogramhus”.

Den kan även laddas hem som pdf-fil:
pdf_icon1466096310_1-02Step-by-step deep retrofit and building integrated facade-roof on a ‘million program’ house.pdf

Här kan du ladda ner tre artiklar på engelska om projektet som pdf-filer:

Step-by-Step Deep Retrofit and Building Integrated Facade and Roof on a Million Program House.pdf

Evaluation of Step-by-Step Million Program Deep Retrofit to Passive House with BIPV Roof and Facade.pdf

PV Quality Issues Applying BIPV on Facade and Roof of 50 Year Old Apartment Building.pdf

Här finns en artikel på svenska om passivhus som pdf-fil:

Passivhusartikel.pdf

TACK TILL BIDRAGSGIVARNA

Den långsiktiga finansieringen av passivhuset uppnås genom 70% besparing av köpt fjärrvärme för uppvärmning samt försäljning av el märkt med “Bra Miljöval”. Elektricitet produceras med hjälp av tunnfilmsolceller som ska täcka hela fasaden och kristallina solceller på taket.
naturskyddsför_logo-bmv-svart                                                        naturskyddsför_Huvudlogotyp
rgb-emh_logotyp_rgb    VGR

TACK TILL FÖRETAGEN

passivhusbyran_logo

Ekobanken-logo