Passivhusprojektet

Denna sida är tänkt som en statisk sida där vi vill informera om passivhusprojektet, hur det hela började och utvecklingen framåt tills att projektet är genomfört.  Eftersom det rör sig mycket om information som är detaljerad kommer dessa texter att publiceras i klossar till dess att alla texter är skrivna.
Kasia

 

Här kan du kolla på en en presentation på engelska som handlar om steg for steg renovering av ett “miljonprogramhus”. Den kan även laddas hem som pdf-fil:
pdf_icon1466096310_1-02Step-by-step deep retrofit and building integrated facade-roof on a ‘million program’ house.pdf


TACK TILL BIDRAGSGIVARNA

Den långsiktiga finansieringen av passivhuset uppnås genom 70% besparing av köpt fjärrvärme för uppvärmning samt försäljning av el märkt med “Bra Miljöval”. Elektricitet produceras med hjälp av tunnfilmsolceller som ska täcka hela fasaden och kristallina solceller på taket.
naturskyddsför_logo-bmv-svart                                                        naturskyddsför_Huvudlogotyp
rgb-emh_logotyp_rgb    VGR

TACK TILL FÖRETAGEN

passivhusbyran_logo

 

 

 

 

Ekobanken-logo