Stacken dagen före doppardagen

Nu är det juletider. Arbetet med passivhusprojektet har satts på standby-läge under den här jul och nyårstiden. Efter julhelgerna kommer Bravida återuppta arbetet med att installera fläktar i lägenheterna.
Vi kan i alla fall glädjas över att provtryckningen gick bra. Det innebär att renoveringen till passivhusstandard är godkänd och nu kommer Stacken vara ett certifierat passivhus.

Ingen fick gå ut eller in och alla fönster var stängda samt alla lägenhetsdörrar öppna

Freddy övervakar
Foto och bildtext Annika Söderlund

Och, ännu ska vi ropa hej, återstår att takets solpaneler ska monteras (vilket jag alltså missuppfattat då jag trodde att de var monterade). Likaså väntar vi på passbitarna, som ännu inte kommit, passibitarna som alltså ska fylla ut och täcka fasadens kanter, så att hela fasaden är en enhetlig yta av solpaneler och passbitar.
Våra avloppsrör är igensatta och de behöver spolas. Och då kan vi också passa på att spola vårt egna, inre avloppssystem. (För att anspela vad Eric Hermelin, han som översatte mystiker och den periska antologin sade.) Alltså mjukvaran hos oss människor som lever här, var och en för sig och med varandra… ibland behövs att vårt egna inre avloppssystem rensas, som ett sätt att vårda sig själv och de relationer vi har här i huset.
Vi hoppas också på lycksamma förhandlingar mellan oss och våra totalentreprenader.
Att vi lyckas och föra detta fantastiska otroliga projekt till sitt slutmål. Så att vi alla blir belåtna och stolta och slipper odla krokusar på byggställningarna om våren.
Fram tills dess: god jul och gott nytt år från oss alla till oss alla…
Fram tills att arbetet återupptas i januari: peace at heart & love.

Kasia Michnik

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *