Byggställningar och balkonger

På två sidor av huset finns nu alltså byggställningarna till våning 8. Runt arbetsplatsen finns skyddsstaketet Även fast det finns en viss fördröjning av det planerade arbetet  så går det framåt. Nu står vi på tröskeln till nästa moment; att sätta in reglar på varsin sida om balkongen, så att arbetet med inglasning av balkongerna kan börja. Och för att detta moment ska kunna påbörjas behövs vissa åtgärder göras. Området vid väggar, golv och tak måste vara fritt 1.3 meter in från balkongräcket. Det betyder att alla hyllor, blomkrukor, odlingar egna inglasningar eller hembyggen och dekorationer ska bort. I avtalet med Effektiv Bygg ska de informera oss med lappar fyra dagar i förväg, så vi kan utföra det som behöver utföras i och med arbetet de ska göra. Styrelsen vill i möjligaste mån ge oss mer tid för förberedelse. De hoppas att i den mån de har fått information från byggföretaget ska kunna informera oss en eller två veckor innan någon åtgärd ska genomföras.

Det är semestertider.  Stackenbor reser bort. Det råder en viss oro och osäkerhet. Nya frågor dyker också upp: kan det finnas asbest i betongen? Behövs det borras och tas prover? Vad är adekvat hållbarhetstänk och vad är utslag av den oro som uppstår när vårt Stacken börjar förvandlas från en betongpuppa till en glasfjäril? Och när vårt eget hem, tryggheten förändras framför ögonen? Reglar eller inte reglar, eller tillbommad balkong? Eller behövs reglar för att kunna glasa in balkongerna?

Frågor surrar som mygg… sommarnätterna är stilla och ljusa. Den här sommaren är inte lik andra somrar i Stackens historia.

Kasia Michnik

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *