Att leva på en byggarbetsplats.

Vi som lever här i Stacken är vana med vår frihet; att exempelvis barfota öppna entrédörren och sätta oss på gubbhyllan/ljugarbänken med grannarna som sitter där med sina koppar eller springa ut i gräset med våra katter och barn i följe. Så brukar det vara om somrarna. Och förutom byggställningarna, grävskopan, lastbilarna och det eventuella säkerhetsstaket är det inget som talar för att vi bör iaktta särskilda försiktighetsåtgärder; det finns alltså ingen skylt med TILLTRÄDE FÖRBJUDET FÖR OBEHÖRIGA, MÅLSMAN ANSVARAR FÖR SINA MINDERÅRIGA. Alltså blir det problematisk, för vi, boende, tänker att vi bor i Stacken, så som det alltid varit, om än det numera är ett passivhusprojekt med buller och bång, men vi tänker inte att vi bor på en byggarbetsplats. Och nu då de stora timmerstockarna ligger på det som visst heter singel, alltså mindre stenar och grus som täcker marken utanför entrén, för att ge stadga åt byggställningarna som ska ställas upp, då är olyckan framme.  Igår kväll fastnade Michaelas son Jack som är nyfiken och lekfull som vilket barn som helst, med foten i glipan mellan två stockar. En ordentlig flisa skar in på ovansidan av foten så att de fick åka till Gamlestadens vårdcentral och sedan till barnakuten på Östra. Och ja, en avspärrning hade förhindrat olyckan.  En uppmaning till Effektiv Bygg att ta säkerhet på allvar! Vi vill leva så säkert som möjligt fastän vi lever i ett hus som har förvandlats till en byggarbetsplats. Inga mera olyckor, please.

 

Kasia Michnik

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *