Väggar och balkonger

Isoleringsmaterial


 

Före


 

Isolering av väggar är påbörjad på bottenvåningen.


 

 

Igenmurad dörr


 
Tätning av balkong

Tätning av balkong


 
Foto: Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *