… och ännu mer borrande

-Hur vet en att helgen är över?
-Gubbarna utanför sovrumsfönstret som följer en ända fram till att en torkar sig på toalettstolen. Och borrandet som borrar hål i huvudet på en.

Vid det här laget ligger rockwoolen som täckmaterialet i en täckjacka, runt huset. Nu fattas bara toppluvan på taket. På isoleringsmaterialet finns alltså träställningarna, läkten. Det är på den som solcellerna, fasadens ytskikt ska placeras på gummilisterna.
När solcellerna började monteras upp på husfasaden uppstod frågan hur kablarna ska vara kopplade mellan solcellerna. Då rockwoolen inte var lämplig att borra i beslöt energigruppen och Effektiv Bygg att det lämpligaste var att fräsa ett spår för kablarna i läkten. Det blir många spår att fräsa för många kablar. Och ännu fler hål som ska borras i läkten. Det gäller alltså att gilla läget med den tid det tar och de ljuden som uppstår.
Effektiv Bygg bad Dan-Eric göra en ritning (stränglayout för fasad och tak) av hur solcellerna ska monteras och hur kablarna ska kopplas mellan de olika solcellerna. På så sätt undviks kabelkaos och framtida hantering av solceller borde bli mer lätthanterlig. Dan-Erics företag Emulsionen har alltså levererat en systemhandling där det finns en beskrivning för varje husfasadsida och tak. Solcellesmodulerna kopplas ihop i serier. Jag, som inte är en tekniskt kunnig person kan endast betrakta ritningarna utifrån ett konstnärligt perspektiv, ritningarna ser ut som hemliga kartor med olika färger i ett sinnrikt mönster. Det ser väldigt coolt ut.

Visar image.png

Kasia Michnik

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *