Under taket

Högst upp i trapphuset finns luckan till vinden.

Däruppe finns viktig utrustning rörande ventilation och hiss.

Varm luft går ut och på vägen värmer den upp ..

kall luft som går in genom en värmeväxlare.

Viss isolering ska göras även här.

Foto: Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *