Gummilister,skarvar och passbitar

prydlig skarv

Hur ska det bli här?

Avståndet varierar

Och hur tänker dom här....? Gummit är synligt... Och hur tänker dom här….?

Foto: Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *