Arbetet på taket

En annan anledning till att arbetet dragit ut på tiden är oenighet om hur många solpaneler som får plats på taket.

Nu blir det 228 solpaneler av ursprungligen tänkta 263. Eventuellt kan fler fästas längs takets kant.

 

Foto: Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *