Fasaden

Arbetet med plåten ska enligt planen ske en våning per vecka.

Fästen tas bort och ställningen monteras ner i takt med att det blir monterat och besiktigat.

 

Ett av trapphusen (nästan) bortmonterat.

 

Foto: Annika Söderlund

Annika Soderlund

Leave a Reply Text

Your email address will not be published. Required fields are marked *