Öppet Hus

Som en del av Passivhusdagar 2017 ordnas guidade turer i vårat hus den 11 och 12 november kl. 16-18. Vi vill ju nu inspirera till fler energieffektiviseringar med i storleksordningen 95-100% reduktion av energianvändning enligt BBR (uppvärmning + varmvatten + fastighetsenergi – solel) utan hyreshöjning. Just nu som jag skriver detta, en mulen novembermorgon, så Read More…