Här täcks höghuset i Göteborg med solceller

Niovåningshuset Stacken i Bergsjön har fått en ny fasad helt täckt med solceller.Foto: ANNIKA SÖDERLUND
Foto: ANNIKA SÖDERLUND
Kollektivhuset Stacken i Bergsjön före renoveringen. Huset är nära 50 år gammalt och byggdes som en del i miljonprogrammet.
Här sätts de sista solcellsplattorna fast på fasaden.
Det nära 50 år gamla niovåningshuset i Bergsjön – Stacken – har förvandlats till ett modernt passivhus med minimalt behov av uppvärmning.

Dessutom har fasaden helt täckts med solceller.

– En  unik grej är att renoveringen har genomförts utan att vi behövt höja hyrorna, säger Dan-Eric Archer, boende i huset och en av dem som drivit projektet.

Stacken är ett av de nio stjärnformade höghus som byggdes på Teleskopgatan i Bergsjön 1968-69 i det så kallade miljonprogrammet.

Niovåningshuset gjordes på 1980-talet om till ett kollektivboende med 35 lägenheter och gemensamma lokaler som kök, matsal, verkstad och lekhall. Byggnaden ägs nu av de boende i en kooperativ hyresrättförening vars medlemmar utgörs av de boende i huset.

Stacken har under de senaste åtta åren genomfört olika åtgärder för energieffektivisering men det var först för ett par år sedan som målet att huset skulle nå passivhusstandard formulerades.

Miljöinsats och sänkta kostnader

– Medlemmarna har länge velat sänka driftkostnaderna för huset och samtidigt göra en insats för miljön, säger Dan-Eric Archer som bor i huset och även är en av dem som drivit renoveringsprojektet.

Foto: ANNIKA SÖDERLUND

Solceller på fasaden ska ge byggnaden 90 000 kilowattimmar per år vilket motsvarar 90 procent av den totala elförbrukningen.

Passivhus är byggnader som behöver minimal uppvärmning utifrån. Genom en rad åtgärder, som att göra huset lufttätt och lägga till isolering, ska maximalt 15 kilowattimmar behövas per kvadratmeter och år vilket är en bråkdel av vad ett genomsnittligt hus använder. I övrigt är det exempelvis de boendes kroppsvärme, lampor och elektronik som alstrar värmen.

Först installerade föreningen ett nytt ventilationssystem och därefter fick taket tilläggsisolering med cellulosafiber. Nya energisnåla fönster sattes in och utanpå den tidigare fasaden har huset isolerats med Rockwoll.

Fasaden täckt av solceller

Utanpå detta har fasaden och taket helt klätts in med solceller. Kostnaden för solcellerna var ungefär densamma som för ett annat nytt fasadmaterial – och föreningen får därmed elen på köpet utan extra kostnad. Totalt har 1800 kvadratmeter solceller satts upp.

– I dag finns vissa typer av solcellsmoduler som är lika billiga eller billigare än konventionella fasadskivor och därför valde vi att använda solceller som fasadmaterial. Det är relativt ovanligt och på det sätt det genomförts här är det unikt i Sverige, säger Dan-Eric Archer.

Foto:  Dan-Eric Archer är en av dem som drivit projektet med Stackens omvandling till passivhus.

Kraftigt minskad energiförbrukning

Nu har energianvändningen för uppvärmningen av Stacken sänks med cirka 70 procent.

Och solcellerna ska ge 90 000 kilowattimmar el per år, vilket är 90 procent av den årliga elkonsumtionen i byggnaden.

Inga hyreshöjningar

– Vi har kunnat genomföra renoveringen utan att hyrorna behövt höjas. De besparingar vi får från själva renoveringen i form av sänkta driftskostnader betalar ränta och amorteringar på det lån som tagits för att finansiera åtgärderna, förklarar Dan-Eric Archer.

Budget på 12,5 miljoner

Efter tilläggsisoleringen av kallvinden och det nya ventilationssystemet med FTX som var början till omvandlingen av Stacken till ett passivhus, tog projektet fart för fullt för två år sedan.

– Då påbörjades processen för hela den nuvarande entreprenaden som precis blivit klar. Här har vi haft en helt annan budget på 12,5 miljoner kronor. Den består till två tredjedelar av banklån som föreningen tar och en tredjedel av bidrag, berättar Dan-Eric Archer.

Stort intresse utifrån för projektet

Det handlar om pengar från Västra Götalandsregionens miljöfond, Naturskyddsföreningen och det statliga investeringsstödet för solceller.

Dan-Eric Archer konstaterar att både byggbranschen och fastighetsbolagen visat stort intresse för Stacken-projektet:

– Vi har redan haft fem, sex studiebesök.

källan

admin

Comments are closed.